OVER
Greater Things

Greater Things International is opgericht vanuit Gods roeping om Christenen toe te rusten om te evangeliseren zodat mensen gered en gediscipeld kunnen worden. We geloven dat Jezus in deze tijd een grote oogst wilt binnenhalen en daarvoor wilt samenwerken met Christenen.

Jacques Koek

Na mijn bekering in Nieuw-Zeeland 20 jaar geleden ben ik opnieuw geboren en sindsdien in vuur en vlam voor Jezus. Ik ga overal heen waar de Heer leidt om het goede nieuws te delen en te getuigen van wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. Ik doe niets liever dan mensen bij Jezus brengen en Christenen met elkaar verbinden om de Grote Opdracht te doen.

grayscale photography of praying hands
grayscale photography of praying hands

Wat geloven
Wij?

  • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God, de weg, de waarheid en het leven is.

  • Wij geloven dat er geen andere weg is voor eeuwig leven dan door het aannemen van Jezus als redder en verlosser.

  • Wij geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven en na 3 dagen waarlijk is opgestaan zodat er vergeving mogelijk is voor zondaren.

  • Wij geloven dat de Geest van God nog steeds werkzaam is in ieder die gelooft in Jezus zodat levens getransformeerd kunnen worden naar Gods evenbeeld.

  • Wij geloven dat een relatie met Jezus de oplossing is voor ieder probleem en de basis is voor een vervullend leven.

Welke activiteiten doen we?

  • Kerken toerusten op het gebied van evangelisatie door middel van onderwijs, activatie en trainingen

  • Christenen interkerkelijk mobiliseren om te evangeliseren door middel van evangelisatie events

  • Nieuw gelovigen of geinteresseerden verbinden met een kerk in de buurt waar ze geestelijk kunnen groeien

person reading book
person reading book
white cross with black background
white cross with black background

“Evangelisatie is niet slechts een optie, het is een levensstijl”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief